Kano på Lindenborg Å

Man kan sejle i kano fra Rold StorKro (ved Nybro 500 m fra hotellet) og helt ud i Limfjorden på Lindenborg Å. 
Åen har sit udspring ved Ravnkilde by syd for Rold Skov. Man må sejle på åen fra Nybro og mod udløbet i Limfjorden, turen er på i alt 36,5 km.
Kano og kajak kan sættes i og tages op ved Nybro, Ved Klepholm (tæt på Støvring) og ved Haals bro.

På strækningen fra Nybro til Buderupholm bro er åen og ådalen fredet og desuden Natura 2000-område. Denne strækning er særlig sårbar over for forstyrrelser. Åen er smal og lavvandet, så du skal være ekstra opmærksom på at sejle fornuftigt, så du ikke skader brinkerne og ørredernes gydebanker i grusbunden. Her kan du møde isfugl, bjergvipstjert, odder og andre sjældne dyr mens du passerer ådalens mange kilder.

Man kan sejle på åen fra 1. maj til og med uge 43læs mere om turen og download kort her.

Man kan leje kanoer gennem Rebild Kanoudlejning