Dådyrene på Rold StorKro

Siden 1982 har Rold StorKro haft dyrefold foran Panoramarestauranten. I denne går for tiden 3 stk. dåvildt. Hver sommer plejer vi at få 2-3 nye små bambi'er (dåkalve).
Hannen omtales som hjort, hunnen som då og de små som kalve.

Der lever ikke dåvildt i Rold Skov, men derimod råvildt og kronvildt. I modsætning til disse to vildt-arter, finder dåvildtet sig godt tilpas i en lille indhegning, så længe deres behov for vand, foder og salt er dækket.

I receptionen sælger vi små poser med sundt dådyrføde til kr. 10,00, så kan man få lov til at håndfodre dyrene gennem hegnet.

Vi serverer ikke vore dyr i restauranten, når der bliver for mange, forsøger vi at få dem afsat til hjortefarme, denne mulighed benytter vi også for at få nyt blod til stammen og herved undgå indavl.

Hvert år i maj måned kaster hjortene deres store "skovle" (gevir) og i løbet af sommeren vokser en ny hovedpryd frem, endnu større og tungere end den forrige, således godt udrustet kan kampen om hunnernes gunst indledes.